Aspartam jest estrem metylowym dipeptydu składającym się z dwóch reszt aminokwasowych – fenyloalaniny i kwasu asparaginowego. W układzie pokarmowego człowieka hydrolizuje do metanolu a ten utlenia się do toksycznego formaldehydu i kwasu mrówkowego. Bezpieczeństwo stosowania aspartamu było przedmiotem wielu badań i kontrowersji. Pod koniec lat 90. XX wieku opublikowano wyniki badań, które sugerowały związek między spożywaniem aspartamu a nowotworem mózgu. Nie ma jednak dowodów naukowych świadczących o tym, że aspartam powoduje nowotwory w organizmie ludzkim. Do dziś aspartam jest uważany za bezpieczny, co potwierdza ponad 100 organizacji zajmujących się bezpieczeństwem żywności, w tym EFSA. Potwierdziła to publikacja tej ostatniej w 2013 roku. Dokument zawierający 263-stron analizy wyjaśnia, że aspartam w dawkach nie przekraczających 40 mg/kg masy ciała dziennie jest nieszkodliwy. Niby wszystko jasne ale niepokój jakiś pozostał.

Pin It on Pinterest

Share This