Euroalfabet

B – jak BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

Doczekaliśmy takich czasów, gdzie trudno sobie wyobrazić życie bez energii elektrycznej i paliw. Cóż będzie, jeśli tego zabraknie? Już dzisiaj powinniśmy myśleć o następnych pokoleniach. Nie możemy zatem uzależniać się od rosyjskich dostaw.

Ważne są rozwiązania prawne sprzyjające dywersyfikacji dostaw i źródeł energii oraz wzmacniające kompetencje Unii w zewnętrznej polityce energetycznej. Potrzebna jest produkcja energii z wydobywanego gazu łupkowego, elektrownie wiatrowe. Przychylniej musimy patrzeć na energię jądrową. Również powinniśmy wykorzystać te źródła energii, które stosowaliśmy do tej pory czyli węgiel oczywiście wykorzystując nowoczesne technologie.

Powinniśmy już teraz integrować się w działaniach, które ułatwią min. wprowadzenie regulacji cen w całej Europie czyli wspólne negocjowanie kontraktów energetycznych z zewnętrznymi dostawcami. A ponadto istotne jest rozwijanie infrastruktury połączeń regionalnych oraz możliwość odwrócenia przesyłu gazu. To oznacza wzmocnienie mechanizmu solidarności między państwami na wypadek odcięcia dostaw źródeł energii. Gazociągiem jamalskim przecież może płynąć gaz z Niemiec do Polski. Istotnym jest także podpisanie porozumień z nowymi dostawcami zewnętrznymi energii.

 

E jak EURO

Decyzje w tej sprawie podjęliśmy ponad 10 lat temu. Skoro chcieliśmy i przystąpiliśmy do Unii, to również wyraziliśmy zgodę na wprowadzenie wspólnej waluty. Dziś możemy sobie jedynie zadać pytanie – Kiedy??? W tej chwili nie spełniamy warunków ale mam nadzieję, że takich czasów doczekamy. Przez kilka najbliższych lat nie będzie to możliwe, z przyczyn zarówno politycznych (brak większości parlamentarnej umożliwiającej zmianę Konstytucji RP), jak i ekonomicznych.

W tej chwili nie należy porzucać dążeń do przyjęcia euro, ale trzeba szukać skutecznych sposobów wpływania na kształt europejskiej polityki w czasie, kiedy jeszcze nie jesteśmy członkiem strefy euro.

 

K jak KLIMATYCZNA POLITYKA

Polityka klimatyczna jest tematem debat i decyzji unijnych instytucji. Należy konsekwentnie przekonywać naszych partnerów, że unijne zobowiązania klimatyczne nie mogą rujnować europejskiej gospodarki i ograniczać naszego bezpieczeństwa energetycznego. Jestem przekonana, że ochronę środowiska można pogodzić z interesem gospodarczym. Unia Europejska musi przedstawić jedno, wspólne stanowisko. Jeśli polityka klimatyczna ma być skuteczna, muszą się w nią zaangażować wszystkie potęgi gospodarcze świata, a nie tylko Unia Europejska.

 

L jak  LIKWIDACJA NIEPOTRZEBNYCH PRZEPISÓW

Europa powinna tworzyć prawo tylko w tych obszarach, które nie mogą być lepiej uregulowane na poziomie narodowym. Ograniczenie aktywności legislacyjnej Unii w sprawach błahych, nienależących do jej kompetencji, a odnoszących się np. do modelu i sposobu życia ludzi – to zadanie na przyszłość.

 

O jak OŚWIATA

Od wielu lat zajmuję się edukacją zawodową licznej grupy młodych i tych, którzy za młodych się uważają. Znam ich problemy związane z potrzebą dokształcania czy doskonalenia, jak również szybkiej możliwości zdobycia nowego zawodu, bo tego oczekuje rynek pracy.

Jestem zdania, że tylko dobrze rozwinięte i wyposażone szkolnictwo zawodowe warunkuje właściwe procesy integracji i możliwość migracji w całej Europie, więc i w tym zakresie jest jeszcze dużo do zrobienia.

Ważne jest także polskie zaangażowanie w prace nad poprawą uznawania kwalifikacji zawodowych oraz w sprawie ułatwień korzystania z praw przyznawalnych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu w UE

 

P jak PRACA

W dobie kryzysu wejście na rynek pracy jest trudnym doświadczeniem szczególnie dla ludzi młodych. Dlatego istotne jest dopasowanie oferty edukacyjnej do zapotrzebowania rynku pracy. Celem zatem winno być ułatwienie absolwentom startu w dorosłość poprzez system staży i praktyk. Należy zachęcać przedsiębiorców do zatrudniania młodych i niemających jeszcze doświadczenia pracowników. Ważne są sprawne działania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw.  Należy promować i wspierać przedsiębiorczość i samozatrudnienie. Nie wolno zapominać o  wspieraniu bezpiecznych i elastycznych form pracy, umożliwiających stały rozwój kariery zawodowej, oraz łączenie życia zawodowego z rodzinnym. Zmiany demograficzne wpływają na sytuację na rynku pracy. Warto więc włożyć wiele wysiłku na rzecz aktywizacji oraz promować wykorzystywanie wiedzy i umiejętności osób powyżej 50. roku życia.

 

R jak ROLNICTWO

W polskim rolnictwie na prawdę wiele się zmieniło. Z pewnością jest jeszcze wiele osób, które myśli inaczej. Jest szansa, że i grupa rolników (rolników a nie mieszkańców wsi) odniesie sukces chociażby dzięki zaplanowanym środkom, które w najbliższych latach trafią do rolnictwa. Ważne jest jednak to, by polscy rolnicy nie mięli poczucia, iż ich właśnie traktuje się inaczej.

To ważne aby cała UE prowadziła jednolitą politykę poza jej granicami. Polska wieprzowina, choć bezpieczna i zdrowa ma ograniczone szanse powrotu na wschodnie rynki. Ale polska wieprzowina to europejska wieprzowina, dlatego skoro polskie mięso nie może być sprzedawane do Rosji, na Białoruś czu Ukrainę to z innych krajów unijnych też nie powinna tam trafić.

 

U jak UKRAINA

To co wydarzyło się na Ukrainie chyba przerosło nasze wyobrażenia. Nikt nie chce konfliktu zbrojnego ale referendum na Krymie przypomina aneksje z lat 30 – tych i jej konsekwencje.

Władze rosyjskie nie miały delegacji by w taki sposób pytać mieszkańców Krymu o to, czy chcą mieszkać w Rosji czy na Ukrainie. Takie działania są naganne. To ukraińcy i władze ukraińskie muszą zdecydować czego tak naprawdę oczekują. Polacy mogą użyczyć własnej mądrości płynącej z wieloletnich doświadczeń. Nikt poza samymi Ukraińcami nie może i nie powinien decydować o ich losie. Europa natomiast musi wypracować jedno stanowisko. Już udało się wpłynąć na stanowisko PE w tej kwestii. PE poparł otwarcie perspektywy europejskiej dla tego kraju i zdecydowanie potępił rosyjską agresję. Za chwilę będzie wiecej o sankcjach.

Jestem przekonana, że UE powinna zrobić więcej w zakresie suwerenności i integralności terytorialnej w obliczu zagrożeń zewnętrznych, oferować pomoc gospodarczą, techniczną oraz otwarcie wizowe i edukacyjne. Tak ważne tu jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez wprowadzenie rewersu na gazociągach.

W dalszym ciągu powinniśmy pozostać zwolennikami zasady otwartości i rozszerzenia Unii Europejskiej, jako sfery bezpieczeństwa i stabilności, na Wschód.  Perspektywa rozszerzenia może być skutecznym źródłem siły do modernizowania państw w procesie transformacji. Paradoksalnie – im więcej zachodu na wschodzie, tym lepiej.

 

Ż jak ŻYWNOŚĆ BEZPIECZNA

  1. Z wykształcenia jestem technologiem żywności i chemikiem. Moje zainteresowania skupiają się więc wokół żywności i jej jakości. Szczególnie bliskie są mi substancje chemiczne w niej obecne. Zarówno te, które są tam w celu jej polepszenia (np. barwniki, konserwnty, itp.), jak i te, które są tam przypadkowo (np. pestycydy i metale ciężkie).
  2. Mam wrażenie, że od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej nasza żywność nie smakuje już tak, jak dawniej. Docierają do nas produkty, które nie przypadły do gustu Polakom. Z kolei ogranicza się stosowanie tych znanych nam ze swego smaku od wieków. Nie chcę, by pozbawiano nas możliwości stosowania tradycyjnych technologii czy ulubionych produktów i smaków. Chociażby wędzonych wędlin.
  3. Istotne jest, aby listą dodatków do żywności nie straszyć, jak również nie powodować jakiegokolwiek zagrożenia. Tylko rzetelna informacja na ten temat to wstęp do tego, byśmy czuli się bezpiecznie. Żywność po prostu musi być bezpieczna.
  4. Mieszkańcy Unii Europejskiej muszą mieć pewność, że żywność, która trafia na stoły, jest bezpieczna i zdrowa dlatego chcę pracować w PE nad lepszym egzekwowaniem przepisów dotyczących żywności. Zwiększenie  rygorów kontroli, wprowadzenie dotkliwszych sankcji w przypadku fałszerstw, lepsze etykietowanie żywności – TO ZADANIE NA JUŻ.

Pin It on Pinterest

Share This