KSZTAŁCENIE ZAWODOWE to proces, który ma na celu przekazanie uczniom określonego zasobu wiedzy i umiejętności. Dzięki ich nabyciu posiadają uprawnienia do wykonywania wybranego przez siebie zawodu. Natomiast współpraca z pracodawcami sprawia, że oferta szkoły jest w większej mierze dostosowana do aktualnych potrzeb rynku. Szkoła kształci więc w zawodach, na które faktycznie jest zapotrzebowanie.

Kształcenie zawodowe nie może być realizowane w oderwaniu od rynku pracy.
W związku z tym, iż głównym zadaniem edukacji zawodowej jest przygotowanie absolwentów szkół do pracy, musi być ona podporządkowana mechanizmom i tendencjom obowiązującym na lokalnym rynku.

Kształcenie zawodowe w Środkowopomorskim Centrum Kształcenia Ustawicznego w Słupsku, z którym jestem związana prawie od 20 lat, jest realizowane poprzez organizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla słuchaczy średniej szkoły zawodowej i policealnej szkoły zawodowej, a także kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Organizacje tych praktyk poprzedza przygotowanie stosownej dokumentacji – programu praktyk, dzienniczka praktyk, skierowania oraz umowy z pracodawcą, a także decyzji
o zwolnieniu z praktyki w części bądź całości w sytuacji, gdy słuchacz przedstawił stosowną dokumentację. Miejsce i termin realizacji praktyk jest zawsze dostosowany do potrzeb
i możliwości naszych słuchaczy, tak aby ułatwić im możliwość nauki, pracy i życia rodzinnego.

Ambicją naszej placówki jest przygotowanie absolwentów posiadających kwalifikacje
i kompetencje potrzebne współcześnie na rynku pracy, dlatego nie odcinamy się od sygnałów, jakie rynek wysyła. Następstwem tego jest zmieniająca się oferta naszej placówki, jak i forma organizacji zajęć edukacyjnych. Co ważne, najlepsze efekty kształcenia uzyskujemy
w rzeczywistych sytuacjach czy podczas rozwiązywania konkretnego problemu, dlatego chętnie podejmujemy się nowych wyzwań.

Środowisko naszego Centrum i pracodawców nie powinny funkcjonować
w oderwaniu od siebie. Wydaje się, że aby być na bieżąco z obowiązującymi trendami, kształcić w oparciu o nowe technologie, być konkurencyjnym i przyciągać nowych słuchaczy, a tym samym móc się utrzymać, Środkowopomorskie Centrum Kształcenia Ustawicznego Słupsku nadal musi dbać i inwestować we wspólne relacje. Ponieważ ten rok traktowany jest jako rok szkoły zawodowej, relacje stają się bliskie i proste do utworzenia nawet bez dodatkowych środków.

Pin It on Pinterest

Share This