Za nami obchody 25. rocznicy pierwszych wolnych wyborów samorządowych.

Pamiętamy – to reforma samorządowa z 1990 roku nadała nowy wymiar poczucia lokalnej tożsamości i lokalnego patriotyzmu.

Po latach widać, że odrodzona samorządność była bez wątpienia jednym z najważniejszych punktów zwrotnych, który zapoczątkował proces przebudowy państwa. Reforma samorządowa 1990 roku była „powrotem do Europy”. To w przeddzień wyborów samorządowych premier Tadeusz Mazowiecki zwrócił się do rodaków z przesłaniem: „Rzeczpospolita lokalna przechodzi w ręce społeczności, które ją zamieszkują. Będzie ona taka, jaką one same potrafią stworzyć”.

Od tego czasu samorząd terytorialny stał się trwałym elementem polskiego ustroju dając społeczeństwu energię. Dzięki tej energii zmieniamy nasz kraj.

Samorządy w większości państw europejskich mają za sobą wielokrotnie dłuższą tradycję, więcej lat doświadczeń i rozwoju. My, tak naprawdę, dopiero zaczynamy – mamy wiele potrzeb do zaspokojenia i problemów do rozwiązania.

Na posiedzeniu Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 27 maja został wręczony certyfikat Honorowego Obywatela Miasta Słupska oraz Medal Honorowy Miasta Słupska. Zarówno Anna Bogucka Skowrońska, jak i Zbigniew Wiczkowski to osoby, których nie sposób pominąć świętując jubileusz 25-lecia słupskiej samorządności, gdyż „stawiały z nią pierwsze kroki” – stanowiły o jej początkowym kształcie i – dziś to możemy potwierdzić – dobrze zapisały się w niełatwych latach transformacji ustrojowej.1 2

Pin It on Pinterest

Share This