Pasażerami MZK w Słupsku są osoby bez względu na legitymację partyjną, poglądy, wiek, płeć, stan zdrowia czy upodobania kulinarne. Zależy nam (nam czyli organom; RADZIE MIEJSKIEJ i PREZYDENTOWI) na jak najlepszej jakości  świadczonych usług dla naszych mieszkańców, eliminowaniu trudności i rozwiązywaniu problemów. Może potrzebne są zmiany i nowe rozwiązania ale nie można tego zrobić bez wnikliwej analizy, dyskusji i merytorycznych argumentów. Ważne będzie sprawozdanie z realizacji umowy, którą zawarło MIASTO Słupsk ponad 6 lat temu z MZK oraz spotkanie, w którym  uczestniczyć powinna prezes spółki. Trzeba wyjaśnić kilka ważnych kwestii dotyczących wozokilometrów, taboru i zatrudnianych przez nią kierowców. Dziś pożar został ugaszony i dziękuję wszystkim, którzy mięli w tym swój udział.

Pin It on Pinterest

Share This