5g

5g

  14 czerwca 1845 r. kolej żelazna zagościła nad Wisłą. O nowych możliwościach, które otwierały się przed gospodarką rozpisywał się wtedy „Kurjer Warszawski”. Wynalazek kolei budził wiele kontrowersji. Budowie sprzeciwiali się członkowie towarzystw...

Pin It on Pinterest